Alles over Stap 5

1. Handleiding Stap 5
De uitgebreide handleiding is een grote steun bij het geven van schaakles. Voor iedereen met beperkte onderwijservaring biedt de structuur van de lessen voldoende houvast voor het geven van schaakles. Voor meer ervaren schaakdocenten is er voldoende mogelijkheid tot variëren en differentiëren. Bij de opleiding tot schaakdocent staat de handleiding centraal. De vijfde stap is voor groepstraining de laatste in de reeks. Het aantal kinderen dat op school Stap 5 haalt is helaas niet zo groot. Dat betekent niet dat de schaaktraining na deze Stap afgelopen moet zijn.
De leerstof van de vijfde stap ligt deels niet veel hoger dan die van de vierde. Het aantal zetten van de oplossingen van de opgaven blijft gelijk: bij de meeste onderwerpen is de oplossing 2,5 zet (5 ply). Moeilijker in deze stap zijn de positionele onderwerpen en daardoor ziij het aantal hoofdstukken over tactiek bescheidener.

Inhoud van de handleiding

materiaal en tijd, mat, Daarnaast tien lessen m.b.t het Plus werkboek : activiteit,pionneneindspel, koning in het midden, de verkeerde loper, kwetsbaarheid, dame-eindspel, verdedigen, eeuwige penning, loper tegen pionnen en zetdwang. Tot slot de begrippenlijst en het overzicht Stappenmethode.

Voor een uitgebreide inhoudsopgave klik hier.

2. De werkboeken

De werkboeken bevatten de oefeningen met toelichtingen voor de leerlingen. Ieder werkboek bestaat uit honderden oefeningen met leuke tekeningen van Rupert van de Linden. Bij Stap 5 zijn er drie werkboeken t.w. : Stap 5 , Stap 5 Extra en Stap 5 Plus.
De werkboeken Plus en Extra zijn ook een goed hulpmiddel bij het variëren en differentiëren in de schaakklas.

Extra staat vol met louter oefeningen. In de eerste helft van het werkboek staan de opgaven met dezelfde onderwerpen als het gewone werkboek. Maar ook het herhalingsaspect is van grote betekenis. Herhalen is noodzakelijk. Onderwerpen uit een vorige stap die niet aan bod komen krijgen weer aandacht.

De oplossingen staan niet in de werkboeken maar wel op de website.

De onderwerpen in Plus gaan over onderwerpen uit een vorige stap op een hoger niveau, over de nieuwe onderwerpen en onderwerpen die door plaatsgebrek weinig aandacht kregen in de vorige stap.
Hieronder uit ieder werkboek een voorbeeld.

Werkboek Stap 5Werkboek Stap 5 Extra Werkboek Stap 5 Plus

Op de website van de Stappenmethode staan , per werkboek, ook nog twaalf voorbeelden van Stap 5.

3. Lekker Schaken Stap 5

De serie Lekker Schaken (vierde druk, 2011) is voornamelijk bedoeld voor zelfstudie (voor volwassenen en oudere leerlingen, vanaf 10 jaar, die al goed kunnen lezen). Ook deze boekjes bevatten veel informatie en voorbeelden voor de schaakdocent.

4. CD-roms
Er zijn CD-roms in diverse uitvoeringen waarmee op de computer geoefend kan worden. Meer informatie hierover in de rubriek[url= ] CD-Roms[/url].

5. Proefexamens
Voor iedere Stap zijn er proefexamens waarmee de leerlingen zich kunnen voorbereiden op het officiële examen van de KNSB. De afgelegde proefexamens geven de docent een goed inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Er zijn verschillende versies (A,B,C,D)

6. Examens
De leerlingen die er aan toe zijn kunnen het officiële examen Stap 5 van de KNSB afleggen. Als zij het examen goed hebben afgelegd krijgen zij een officieel diploma van de KNSB.

7. Officiële diploma KNSB Stap 5

Diploma’s en examens zijn te bestellen bij de diplomaconsuls van de Regionale Bonden en bij de KNSB.

8. Meer informatie
Op de website van de Stappenmethode meer informatie over Stap 5 met twaalf voorbeelddiagrammen.

Er kan online worden besteld op de website van de Stappenmethode en bij de webwinkel van de KNSB

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *