Heerlense Hub Berben mag schaakles geven

Waar is de klassieke onderwijzer gebleven die een aparte bevoegdheid had om schaakles te geven op de basisschool? Vijfendertig jaar geleden waren er nog ongeveer 75 gediplomeerden. Nu zijn er helaas nog maar een handje vol van over, waaronder de gepensioneerde Jan Sijbesma. Hij geeft nog steeds schaakles op OBS De Klim-Op en heeft nog steeds zijn succesvolle schoolschaakvereniging met dezelfde naam. Sijbesma heeft de nieuwe Stichting Het SchaaKKasteeL gevraagd na te gaan of de leerkracht met bevoegdheid om schaakles te geven weer in ere kan worden hersteld. Deze handschoen wordt opgenomen.

Hieronder een artikel uit het Limburgs Dagblad van 16 december 1978 dat onverkort is overgenomen.

Schaken op weg naar schoolvak

Heerlense Hub Berben mag onderwijs geven

HEERLEN- Hub Berben, onderwijzer en raadslid te Heerlen is geslaagd voor het diploma „schaakonderwijzer". Gisteren heeft hij het daaruit voortvloeiende diploma ontvangen. Vanaf heden mag hij schaakonderwijs geven aan scholieren (beginners en gevorderden) en in vrijetijdsclubs zoals bijv. een school Vrije Uren, een Volksuniversiteit en zo meer. Het diploma schaakonderwijzer wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). Het is erkend door het ministerie van CRM en het wordt afgenomen onder toezicht van een door de minister aangewezen rijksgecommitteerde. De toelatingseis voor de aan het examen voorafgaande cursus van 35 uur theorie en 10 uur praktijk is het bezit van een onderwijsacte. De leerstof bevat vijf onderdelen: betekenis, geschiedenis en organisatie; spelregels, wedstrijdreglement en materiaal; techniek, methodiek, didaktiek en taktiek; lesgeven aan scholieren en eigen theoretische en praktische vaardigheid.

De ontwikkeling naar schoolschaak gaat langzaam maar gestadig", zegt Hub Berben, die al énkele jaren op zijn school schaaklessen aan de leerlingen geeft. In de vrije tijd, want een schoolvak is het in Heerlen nog niet. Volgens Hub Berben heeft schaken echter vol doende kwaliteit om tot de te onderwijzen vakken te worden toegelaten. Hij noemt er een viertal redenen voorop. „Schaken", zegt hij, „is een kreatieve bezigheid. Het verloop van een partij wordt bepaald door kennis en technische vaardigheid; door karaktertrekken en doorfantasie. Elke schaker leert in het spel anderen en zichzelf ontdekken." Dan is er het wetenschappelijk aspect.

" Hub Berben: „Schaken leert mensen gedisciplineerder denken".

Brugfunctie

Hub Berben: „Schaken is een typisch beslissingsspel. Kenmerk ervan is dat het de spelers verplicht bij voortduring beslissingen te nemen in veranderende situaties. Dat vraagt tevens planmatig denken. In het voortgezet onderwijs gaan computerkunde en statistiek belangrijke plaatsen innemen. Het schaken kan een brugfunctie vervullen. In het basisonderwijs is gebleken, dat schakende kinderen gedisciplineerder denken. Het kind heeft zijn pure speelplezier, maar het inhaleert tevens eigenschappen, die hem zijn hele leven een voorsprong verschaffen."

„Het leert methodisch te werk te gaan, voor en tegen af te wegen. Het leert zijn spontane acties te controleren op hun juistheid. "Ten derde is er het sportieve aspect, waarover de heer Berben zegt, dat talent alleen niet voldoende is. Men moet daarnaast beschikken over doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.

Als gevolg van de toenemende vrije tijd heeft ook het onderwijs de taak mensen te leren kreatief bezig te zijn, thuis of in clubverband.

"Men kan de sport beoefenen onafhankelijk van leeftijd en plaats. En er zijn slechts geringe kosten aan verbonden. Tot nog toe zijn er 75 gediplomeerde schaakonderwijzers in Nederland, waarvan Hub Berben er een is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *