Alles over Opstapje 1

1. Opstapje 1
Het werkboek Stap 1 wordt ook veel gebruikt voor heel jonge kinderen. Dat gaat wel maar het is verre van ideaal. Niet vreemd omdat de stappenmethode destijds in 1987 opgezet is voor kinderen van 9 jaar en ouder.

De trend is dat kinderen op steeds jongere leeftijd leren schaken. Voor kinderen van ca. 6-8 jaar zijn daarom twee aparte werkboeken verschenen waarbij de opgaven zijn aangepast aan de leeftijdsgroep. Deze werkboeken overlappen natuurlijk ten dele met de gewone eerste stap. Deel 1 loopt tot en met les 6 uit de handleiding Stap 1, deel 2 begint met mat uit de [url=]handleiding Stap1[/url]

Wat zijn de verschillen met het gewone werkboek Stap 1?
o Grotere diagrammen
o 6 diagrammen per bladzijde
o Vrijwel geen tekst
o Geen geheugensteunen
o Eenvoudigere opgaven
o Deels andersoortige opgaven
o Geen notatie nodig
o Sommige onderwerpen zijn opgesplitst
o Eddy Sibbing als co-auteur

Lesgevers (en dat zullen vaak ouders zijn) zijn aangewezen op de Handleiding van de eerste stap. In de nieuwe druk staat een extra hoofdstuk over het lesgeven aan jonge kinderen. Verder staat natuurlijk aangegeven wat de bedoeling is van elke bladzijde uit het werkboek en welke moeilijkheden te verwachten zijn.

De antwoorden van de opgaven van beide werkboeken (indien nodig!) zijn te downloaden . Ze staan niet in de handleiding.

2. Werkboek Opstapje 1
Het werkboek Opstapje 1 bestaat uit:

56 pagina’s met oefeningen (extra grote diagrammen) met veel leuke tekeningen van Rupert van der Linden.
Klik hier voor een voorbeeldpagina uit dit werkboek.

3. Proefexamens
Ook voor Opstapje 1 zijn er proefexamens waarmee de kleintjes zich kunnen voorbereiden op het officiële examen van de KNSB. De afgelegde proefexamens geven de docent een goed inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Er zijn verschillende versies (A,B,C,D)

4. Examens
De leerlingen die er aan toe zijn kunnen het officiële examen Opstapje 1 van de KNSB afleggen. Als zij het examen goed hebben afgelegd krijgen zij een officieel diploma van de KNSB.

Waarom examens en diploma’s?
Kinderen vinden het in de regel erg leuk om een diploma te halen. Ze kunnen op deze manier aan hun ouders en familie laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en dat ze iets geleerd hebben. Bovendien zijn ze vaak erg trots op hun net behaalde diploma.
Het examen is voorts een mooie afsluiting van de schaaklessen van dat seizoen en stimuleert leerlingen om nog even terug te kijken op wat ze hebben geleerd.
De (proef)examens en diploma’s zijn online te bestellen in de webwinkel van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

5. Officiële diploma KNSB Opstapje 1

Diploma Opstapje 1

Diploma’s en examens zijn te bestellen bij de diplomaconsuls van de Regionale Bonden en bij de KNSB.