Schaken en Powerpoint

Op internet stond een aardige Powerpoint toepassing met een schaakbord en stukken. Op eenvoudige wijze kan een stelling op het bord worden geplaatst en stukken verplaatst. De stukken kunnen met een kleurtje of in zwart en wit.

Deze toepassing stond op een buitenlandse site (in de Engelse taal). Voor onze presentatie hebben wij de tekst vertaald. De makers staan niet toe dat het van onze site wordt gedownload en het mag ook niet worden verkocht of gedistribueerd.
Op de site Presentation Magazine: www.presentationmagazine.com is deze toepassing te vinden en deze is daar ook voor eigen gebruik te downloaden.

Maar kijk eerst hier of jullie het een nuttig hulpmiddel vinden.